čtvrtek 23. dubna 2015

Dokončovací práce na veletrhu EXPO 2015

Dokončovací práce na veletrhu EXPO 2015, jsou v plném proudu. Technologie přípravy teplé vody pro naši národní expozici, pomocí solárních kolektorů (8x KPG 1) a tepelného čerpadla (CTC EcoAir 420) je dokončena. Zároveň zde probíhá testování prototypu hybridního kolektoru (kombinace termického kolektoru s fotovoltaickým) , který vyvíjí Ustav techniky prostředí Fakulta strojní ČVUT v Praze. Díky kolegům, kteří technologii pro naši národní expozici realizovali, Vám můžeme nabídnout několik záběrů z téměř dokončeného pavilonu České republiky.

www.regulus.cz

Tepelná čerpadla Regulus:
www.regulus.cz/cz/tepelna-cerpadla-regulus

Solární panely pro solární ohřev vody:
http://www.regulus.cz/cz/solarni-systemy