úterý 6. ledna 2015

EXPO 2015 MILÁN - 1.5.2015 - 31.10.2015

Regulus je partnerem české expozice na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v MILÁNĚ. Naše technologie budou zajišťovat ohřev vody solárními kolektory, prototypem hybridních kolektorů termika+fotovoltaika a tepelným čerpadle.
www.regulus.cz


MILÁN 2015 – POTRAVINY PRO PLANETU, ENERGIE PRO ŽIVOT
EXPO 2015 je zaměřeno na klíčové otázky udržitelného rozvoje. Chce se stát globální příležitostí pro prezentaci a srovnání tradičních i inovativních postupů při výrobě potravin. Ústřední myšlenkou je přitom otázka, jak zajistit všem obyvatelům planety dostatek kvalitních a nezávadných zdrojů jídla a pití.
ČR je tradičním účastníkem světových výstav. Československo se poprvé účastnilo jako jediný
nástupnický stát někdejšího Rakouska-­Uherska v roce 1920 (Brazílie), v roce 1958 (Brusel) získalo zcela překvapivě hlavní cenu a vysokého uznání se národním pavilonům dostávalo i
v následujících letech (1967 Montreal, 1970 Ósaka). Zatím poslední účast v roce 2010 (Shanghai) vynesla již samostatné České republice stříbrnou cenu v kategorii pronajímaných pavilonů.
Základním předpokladem účasti ČR na EXPO 2015 je zaangažování soukromého sektoru tak, aby bylo již od počátku jasné, že národní expozice v Miláně nebude jen účastí pro účast a že veškeré náklady neponese jen stát. Smyslem je vytvořit prezentační prostor pro subjekty, jejichž činnost vede k výsledkům konkurenceschopným v mezinárodním měřítku, a pro subjekty, které se dokážou na realizaci národní expozice podílet obsahově i investičně.
{výňatek z dokumentu Nabídka partnerství a spolupráce}
Více na czexpo.com