středa 12. listopadu 2014

Regulus v sektorové brožuře Czechinvest - Energy & Enviroment

Regulus byl agenturou CZECHINVEST přidán do prestižní sektorové brožury, pro sektor Energy & Enviroment.

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST, jejímž cílem je motivovat zahraniční investory k využití rozmanité české dodavatelské sítě a k následnému výběru právě české firmy pro dodávky komponentů.

Více viz:
http://www.regulus.cz/cz/reference

Sektorová brožura, pro sektor Energy & Enviroment:
http://www.regulus.cz/download/ostatni/en/energy-environment-brochure-2014.pdf